Foredrag

Møde- & foredragsaktiviteter for sidste halvdel af 2021 

ONSDAG den 27. oktober 2021 kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

Generalforsamlingen 2021 har været udskudt fra februar måned grundet covid.
Det er denne generalforsamling, der indkaldes til.

Generalforsamlingen afholdes på Nationalmuseet, Filmsalen.
Nationalmuseet Ny Vestergade 10, 1220 København K

Foredragene afholdes også i Nationalmuseets Filmsal.
Alle er velkommen til en god og spændende foredragsrække. Gratis adgang.
Ret til ændringer forbeholdes, evt. ændringer vil blive oplyst her på hjemmesiden.

ONSDAG den 24. november 2021 kl. 19.00
Niels Birger DanielsenSabotage med storpolitiske virkningerSprængningen af jernbanebroerne ved den østjyske stationsby Langå natten til den 18. november 1943 var et af mange udtryk for den markante skærpelse af forholdene i det besatte Danmark i efteråret 1943, dvs. i månederne efter tyskernes overtagelse af det direkte styre efter den 29. august. Langå-sabotagen var uden sammenligning den største og mest virkningsfulde enkeltstående jernbanesabotage under krigen. Men den havde også en videregående virkning. Den fandt sted netop på et tidspunkt, da beslutninger var i støbeskeen i Nazitysklands top, om, hvilke repressalier man skulle tage i brug over for modstandsfolkene. Brosprængningerne var ad omveje udslagsgivende for, at tysk politi for første gang tog clearingdrab i brug i Danmark. Aktionen, der blev gennemført af fem Randers-sabotører under ledelse af den tilflyttede Jørgen Røjel, er et nøgleforløb i bind 3 af Niels-Birger Danielsens planlagte firebindsværk Modstand, der udkom på Politikens Forlag i 2019.

 

Dette foredrag vil blive annonceret i 2022
Niels Gyrsting – Den danske Brigade/DanforceTidligere general Knud Jørgensen har skrevet: ”For mange blev hjemkomsten og indsatsen efter befrielsen da også et antiklimaks”. Dette til trods må vi ikke glemme, at Brigaden var den eneste effektive militære enhed til regeringens disposition til eventuel opretholdelse af ro og orden, til bevogtningsopgaver og til at overtage grænsebevogtningen. Og det skal også huskes, at Brigadens officerer og befalingsmænd kom til at danne grundstammen i efterkrigstidens forsvar.Niels fortæller om Den Danske Brigades oprettelse, uddannelse, indsættelse og hjemsendelse.

Dette foredrag vil blive annonceret i 2022
Morten Bach –
Fortællingen om den Danske Allierede Krigssejler Edmund Bonana Petersen.
Bombet af englænderne! Fængslet af russerne! Torpederet af tyskerne! Omkring 6300 danske sømænd befandt sig den 9. april 1940 udenfor Danmark. De gjorde et valg! Næsten alle meldte sig for at sejle i allieret tjeneste. Ikke alle havde den mulighed. Men den 14-årige kammerdreng, Edmund Bonana Petersen fra Korsør, fik efter farefuld sejlads på et dansk skib, ”indenfor spærringen” og gennem utallige strabadser i russisk fangenskab, til sidst muligheden for at melde sig som dansk sømand til tjeneste i Allierede skibe. Hans skæbne er en ud af mange. Men hans historie er utrolig!
S/S 'Tomsk' ved losningen i Normandiet.    Tegning: Bo Bonfils