Frihedsmuseets Venner’s Fond

Årsberetning 2020

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til ‘Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945’, herunder ‘Frøslevlejrens Museum’, ved tilskud af fondens midler til bygningsarbejder med udvidelse af museet for øje, til nyanskaffelser, til forskning ved museet og i øvrigt til gavn for museet og bevarelse af mindet om Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945.

Ansøgning om økonomisk støtte i henhold til formålsparagraffen (§ 2) skal være fonden i hænde senest den 31. januar for at komme i betragtning ved uddelingen i det indeværende kalenderår. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil først komme i betragtning ved det følgende års uddeling. Ansøgningsblanket kan downloades her.

Fondsbestyrelsen består af følgende personer:

Formand:                  Søren W. Kruse
Næstformand:          Poul Lynggaard
Kasserer:                   John Tyrrestrup

Bestyrelsesmedlemmer:
Morten Thing
Helle Elmgreen
Henriette Seehusen
René Zorn
Jørgen Schack Staffeldt

Fondssekretær:       Charles-Henri Keller (chk@kongehuset.dk)

Fonden har ikke doneret i 2020.