9. april 1940 – myter og kendsgerninger

ONSDAG den 27. marts 2019 kl. 19:00
Hans Christian Bjerg
’DEN 9. APRIL 1940 – MYTER OG KENDSGERNINGER’

Selvom forudsætninger for og forløbet af den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 er det mest undersøgte i vores historie, så er det stadig et omdiskuteret emne, hvor myter og kendsgerninger ofte blandes sammen, bl.a. fordi det er politisk og følelsesmæssigt belastet. Mange vil sikket synes, at nu har de hørt nok om 9. april, men har de det? Foredraget vil søge at give en samlet opdateret viden omkring denne markante dato. Foredragsholderen er militærhistorikeren, tidligere overarkivar for Forsvarets Arkiver Hans Christian Bjerg. Han udgav i 1985 bogen ”Ligaen – den militære danske efterretningstjeneste 1940-45 bd. 1-2”.