Aktiviteter

Torsdag d. 16. november 2023 var Frihedsmuseets Venner (FMV) inviteret til genindvielse af en mindetavle over 5 personer, som blev dræbt under besættelsen. Mindetavlen er fundet på Vesterbro Ny Skole og indeholder navnene på 5 tidligere elever på skolen. 3 elever fra syvende årgang på skolen, Anna, Sofie og Uma, havde – i et skoleprojekt om

Få det hele med ...

Generalforsamling:  På generalforsamlingen den 28. september blev foreningens 50 års jubilæum markeret med et halvt års forsinkelse. Fejring på selve dagen – den 24. januar 2022 – blev som så mange andre aktiviteter saboteret af corona-situationen. Generalforsamlingen blev endnu en lejlighed for medlemmerne til at lufte deres “undren” over prioriteringerne på det ny museum i Churchill

Få det hele med ...

Mandag den 29. august 2022 skete der noget ganske usædvanligt i Mindelunden – nemlig nedsættelse af en urne  med det der skulle være de jordiske rester af modstandsmanden Preben Holger Larsen, der omkom i koncentrationslejren Neuengamme i november 1944. Urnen blev i sommeren 1945 taget med til England af en britisk militærlæge, der gjorde tjeneste i

Få det hele med ...

Mange havde taget imod invitationen til Festsalen på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København i forbindelse med udgivelsen af bogen om ‘Spræng-Smith af Søren Knudsen’. Vi mødte forfatteren til bogen, og der var oplæsning fra bogen ved skuespiller Claes Bang. BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens datter Lis (alias Spræng-Smith datter) og familie var blandt gæsterne. Deltagerne havde også

Få det hele med ...

Fire år efter branden på Frihedsmuseet d. 28. april 2013 kunne Kultur- og kirkeminister Mette Bock og modstandsmanden Jens Ege d. 4. maj 2017 tage de første spadestik til et nyt Frihedsmuseum i Churchillparken. Omkring 100 gæster havde valgt at lægge turen forbi Churchillparken for at overvære højtideligheden i forbindelse med næste fase i bygningen

Få det hele med ...

Indvielsen af ‘Projekt Stjerne Radio’  Istedgade 31, København,  d. 29. august 2015 blev en folkefest, hvor formanden for Vesterbro Lokaludvalg Thomas Warburg styrede følgende program: Velkomst v. Joakim Zacho Weylandt fra ‘Foreningen Projekt Stjerne Radio’ & Den Kgl. Livgardes Tambourkorps. Taler v. kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen & borgerrepræsentant Allan Mylius Thomsen. Tale v.

Få det hele med ...

Frihedsmuseets Venner stillede i februar måned 2007 forslag til en ny måde at informere om Mindelunden i Ryvangen. Forslaget er godkendt på foreningens generalforsamling, og har til dato (oktober 2009) været behandlet af Kirkeministeriet – som Mindelunden hører under – og Den kongelige Bygningsinspektør, som anbefaler at foreningen arbejder videre med projektet.Mindelunden er et af

Få det hele med ...