Anna Wagn og Niels Gyrsting: ”Preben Holger Larsen”

ONSDAG den 20. marts 2024 kl. 17.00:

Formidlingsansvarlig i Mindelunden Anna Wagn og FMV-formand Niels Gyrsting fortæller historien om Preben Holger Larsen, hvis jordiske rester i en urne blev nedlagt i Mindelunden den 29. august 2022.

Preben Larsens første kendte indsats i modstandskampen er, at han var med til at starte og redigere et illegalt blad, der hed: ”29. august”. Bladets første nummer udkom lige efter 29. august 1943, og 79 år senere blev hans urne lagt i Mindelunden den 29. august. Kom og hør om hans liv og død og hvorfor han først fik sit sidste hvilested i Mindelunden i 2022.

Foredragene holdes på Krigsmuseet, Tøjhusgade 3, 1220 Kbh. K – og der er gratis adgang.
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer vil blive oplyst på vores hjemmeside.