Author Archives: Master

Brigadefolder

Niels Gyrsting: Den danske Brigade/Danforce

ONSDAG den 26. oktober 2022 kl. 17.00: Tidligere general Knud Jørgensen har skrevet: ”For mange blev hjemkomsten og indsatsen efter Befrielsen da også et antiklimaks”. Dette til trods må vi ikke glemme, at Brigaden var den eneste effektive militære enhed til regeringens disposition til eventuel opretholdelse af ro og orden, til bevogtningsopgaver og til at

Læs mere

Nu indkaldes til generalforsamling

Generalforsamling 2022 indkaldes pr. brev. I brevet hedder det til indledning: “Kære medlemmer af foreningen Frihedsmuseets Venner.                                                                       Vi beklager, at vi først nu får medlemsaktiviteter i foreningen her i 2022. Corona-situationen ved sidste medlemsudsendelse var uklar, men samfundet fungerer heldigvis nu normalt igen. Vi indkalder derfor til generalforsamling – en generalforsamling, der burde være

Læs mere

De sidste timer

Henrik Hartvig Jørgensen: Om lydbogen De Sidste Timer

ONSDAG den 23. november 2022 kl. 17.00: Ingen kender dagen før solen går ned et digitalt monument over henrettede frihedskæmpere under besættelsen. Initiativtageren og instruktøren Henrik Hartvig Jørgensen fortæller om non-profit projektet, hvor 90 skuespillere lagde stemmer til en bevægende lydbog. Hovedvægten ligger dog på en række breve, der ikke har været offentliggjort før, og

Læs mere

Museumschefen svarer på kritik

Fagligheden overlever besparelser på Frihedsmuseet, hedder det i et debatindlæg til  Jyllands-Posten fra Jens Carl Kirchmeier-Andersen, museumschef, Frihedsmuseet og Krigsmuseet ved Nationalmuseet. Indlægget er dateret 18. juni 2022 og følger her i sin helhed: Coronapandemien har mange senfølger – og nogle af dem ser vi helt konkret i nødvendigheden af besparelser. Det har også været tilfældet

Læs mere

Jyllands-Posten leder 2022-06-16

Jyllands-Posten melder sig i koret af kritikere

Morgenavisen Jyllands-Posten melder sig i koret af kritikere af Nationalmuseets måde at håndtere besættelsestiden på. Det sker på lederplan i avisen torsdag den 16. juni 2022. Den ledende artikel kalder det “en mindre katastrofe, at det væsentligste museum for besættelsestidens historie, Frihedsmuseet som hører under Nationalmuseet, for nylig har afskediget den sidste faghistoriker med speciale

Læs mere