Buchenwald tur-retur

Når man er en ihærdig samler af historiske fotografier og dokumenter fra fotografiets barndom og frem til 1960erne, kan man næsten ikke undgå at støde på fotografier og dokumenter fra besættelsestiden. Det er sket flere gange for samleren Per Christiansen. Senest har han fra sin samling sammenstykket en gribende skæbnefortælling om en københavnsk politibetjent, der blev arresteret af tyskerne og sendt til kz-lejren Buchenwald.

På samlingens hjemmeside, minsamling.dk, kan du læse om en Københavnsk betjent og hans families oplevelser i forbindelse med interneringen af politikorpset:

“Betjenten, hvis navn jeg har valgt at sløre, var født år 1914 og var dermed kun lige fyldt 30 år, da begivenhederne fandt sted. Nedenfor kan du se han identitetskort fra 1943. Når jeg har udeladt hans navn, er det ikke fordi der er nogle oplysninger der ikke må komme frem. Jeg vil blot vise de generelle dokumenter og breve, der blev udvekslet i forbindelse med interneringen, og dermed vise den barske hverdag for betjentene og deres familier under besættelsen. Betjenten kommer hjem til juleaften 1944. Han genoptager arbejdet efter befrielsen, men dør som kun 52-årig i 1966.”

I artiklen på samlingens hjemmeside læser man direkte med i dokumenter og breve udvekslet under politimandens internering, og det er en svært afrystelig oplevelse, skønt det “bare” er bogstaver og tal.