Danske læger under nazismen – retsopgøret’

ONSDAG den 28. november 2018 kl. 19:00
‘Danske læger under nazismen – retsopgøret’ ved Andreas Johannsen.

 

Efter Befrielsen blev 114 danske læger mistænkt for unationale handlinger under Besættelsen i Danmark eller i udlandet – bl.a. i Kz-lejre, ved tysk krigstjeneste eller anden form for medløben. 13 blev idømt fængselsstraf og umiddelbart ekskluderet af Lægeforeningen ved offentlige domstole. 5 blev afskediget ved en ekstraordinært oprettet tjenestemandsdomstol eller -kommission.Den almindelige danske Lægeforening ønskede imidlertid at markere, at man tog afstand fra enhver form for tysk medløben. Foreningens overvoldgiftsret blev derfor udpeget til at fungere som æresret i samtlige sager vedrørende unational handling under Besættelsen – også primært offentligt behandlede. Ved æresretten blev yderligere 12 læger ekskluderet af Lægeforeningen og 33 blev meddelt en misbilligelse.Der er ikke tidligere foretaget en samlet undersøgelse af danske lægers samarbejde med tyskerne under Besættelsen. Ud fra oplysninger i Lægeforeningens udrensningsarkiv, danske rets- og domsbøger, tyske militærarkiver og avisartikler fortælles om de unationale lægers handlinger og retsopgøret mod dem.