De nazistiske betjente

ONSDAG den 25. april 2018 kl. 19:00

DE NAZISTISKE BETJENTE – Infiltreringen af dansk politi. Hemmeligt nazistisk politinetværk hjalp tyskerne.
Under Anden Verdenskrig var det store flertal af politifolk loyale over for regeringens samarbejdspolitik, der havde til formål at redde landet så uskadt gennem den tyske besættelse som muligt. En mindre gruppe var på et tidligt tidspunkt klar til at støtte aktiv modstand mod tyskerne. Sådan er meget – m.h.t. politiet – klart for de fleste, der interesserer sig for besættelsestiden. Men der var også en tredje gruppe. Den var fåtallig, men dedikeret. Det var miljøet af danske, nationalsocialistiske politifolk. For dem var bekæmpelsen af modstandsgrupperne ikke nødtvungent. De ca. 30 betjente i Svend Staal-gruppen hjalp tyskerne med at bekæmpe frihedsbevægelsen, fordi de anså Nazityskland som Danmarks naturlige allierede. Niels-Birger Danielsen, aftenens foredragsholder, udgav i efteråret 2017 en bog om emnet – Svend Staal-gruppen (forlaget Nyt DPIF) – sammen med amatørhistorikeren, kriminalassistent Erland Leth Pedersen.