Foredrag

Møde- & foredragsaktiviteter for første halvdel af 2020 

ONSDAG den 26. februar 2020 kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

Generalforsamlingen afholdes på Nationalmuseet.

Foredrag afholdes på Nationalmuseet Ny Vestergade 10, 1220 København K
Alle er velkommen til en god og spændende foredragsrække. Gratis adgang.
Ret til ændringer forbeholdes, evt. ændringer vil blive oplyst her på hjemmesiden.”

ONSDAG den 25. marts 2020 kl. 19.00
Mødet er AFLYST
Morten Bach –
Fortællingen om den Danske Allierede Krigssejler -Edmund Bonana Petersen.
Bombet af englænderne! Fængslet af russerne! Torpederet af tyskerne!Omkring 6300 danske sømænd befandt sig den 9. april 1940 udenfor Danmark. De gjorde et valg!Næsten alle meldte sig for at sejle i allieret tjeneste. Ikke alle havde den mulighed. Men den 14-årige kammerdreng, Edmund Bonana Petersen fra Korsør, fik efter farefuld sejlads på et dansk skib, ”indenfor spærringen” og gennem utallige strabadser i russisk fangenskab, til sidst muligheden for at melde sig som dansk sømand til tjeneste i Allierede skibe.

Hans skæbne er en ud af mange. Men hans historie er utrolig!

ONSDAG den 29. april 2020 kl. 19.00
Mødet er  AFLYST
Niels Gyrsting – 
Den danske Brigade/DanforceTidligere general Knud Jørgensen har skrevet: ”For mange blev hjemkomsten og indsatsen efter befrielsen da også et antiklimaks”. Dette til trods må vi ikke glemme, at Brigaden var den eneste effektive militære enhed til regeringens disposition til eventuel opretholdelse af ro og orden, til bevogtningsopgaver og til at overtage grænsebevogtningen. Og det skal også huskes, at Brigadens officerer og befalingsmænd kom til at danne grundstammen i efterkrigstidens forsvar.

Niels fortæller om Den Danske Brigades oprettelse, uddannelse, indsættelse og hjemsendelse.

ONSDAG den 27. maj 2020 kl. 19.00
Mødet er AFLYST
Niels Birger Danielsen –
SABOTAGE MED STORPOLITISKE VIRKNINGERSprængningen af jernbanebroerne ved den østjyske stationsby Langå natten til den 18. november 1943 var et af mange udtryk for den markante skærpelse af forholdene i det besatte Danmark i efteråret 1943, dvs. i månederne efter tyskernes overtagelse af det direkte styre efter den 29. august. Langå-sabotagen var uden sammenligning den største og mest virkningsfulde enkeltstående jernbanesabotage under krigen. Men den havde også en videregående virkning. Den fandt sted netop på et tidspunkt, da beslutninger var i støbeskeen i Nazitysklands top, om, hvilke repressalier man skulle tage i brug over for modstandsfolkene. Brosprængningerne var ad omveje udslagsgivende for, at tysk politi for første gang tog clearingdrab i brug i Danmark. Aktionen, der blev gennemført af fem Randers-sabotører under ledelse af den tilflyttede Jørgen Røjel, er et nøgleforløb i bind 3 af Niels-Birger Danielsens planlagte firebindsværk Modstand, der udkom på Politikens Forlag i 2019.