Frihedsmuseets Venner’s Fond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til ‘Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945’, herunder ‘Frøslevlejrens Museum’, ved tilskud af fondens midler til bygningsarbejder med udvidelse af museet for øje, til nyanskaffelser, til forskning ved museet og i øvrigt til gavn for museet og bevarelse af mindet om Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945.

Støtte ydes til de to museer og kan desuden ydes til andre, hvis arbejde understøtter de to museer i bevarelsen af mindet om Danmarks Frihedskamp.

H. K. H. Prins Joachim er protektor for Frihedsmuseets Venners Fond.

Fonden søges – med forslag om projekter – ved direkte henvendelse til fondens formand:

Dan Folke Pedersen
Hofmarskallatet, Det Gule Palæ
Amaliegade 18, DK-1256 København K
Direkte tlf.: + 45 33 40 25 22
Omstilling.: +45 33 40 10 10


Fondsbestyrelsen består af følgende personer:

Formand:                  Dan Folke Pedersen
Næstformand:          Helle Elmgreen
Kasserer:                   John Tyrrestrup

Bestyrelsesmedlemmer:
Morten Thing
René Zorn

Fondssekretær:       Charles-Henri Keller (chk@kongehuset.dk)

Fonden har doneret til Frøslevlejrens Museum og museumschef Henrik Skov Kristensen i 2021.