Brikker til besættelsestidens historie

Mange medlemmer i Foreningen Frihedsmuseets Venner og mange af foreningens samarbejdspartnere kan kaste lys over særlige sider af besættelsestidens historie. Det være i form af artikler, bøger, interviews, dokumentation og artefakter. Sådanne bidrag finder du her.

Skrevet af Niels Gyrsting  efter en samtale med Jolanda Rodio i juli 1999 – I 1944, omkring påske, flyttede Jolanda Rodio fra sin mand. De havde fået tre børn, og hun fik ansvaret for de to mindste. Hun bosatte sig på Østerbro i Holsteinsgade 30. Jolanda, der var tidligere Schweizisk statsborger, var i 30’erne blevet dansk gift

FÅ DET HELE MED ...

I 1944 begyndte modstandsbevægelsen at få samlet alle de forskellige grupper og organisationer under en fælles ledelse, og i København blev der herunder nedsat en “Københavnsledelse”.Efter folkestrejken i sommeren 1944 fik Københavnsledelsen styr på organisationen. København var delt op i 7 afsnit, hvor Afsnit 3 dækkede Østerbro og Indre by. I april 1945 kom der

FÅ DET HELE MED ...

Hermed forsøg på en beskrivelse af et typisk militærkompagni, som det tog sig ud under Besættelsen og i dagene herefter. Skrevet af forfatteren, foredragsholderen og besættelsestidssamleren Niels Gyrsting. København var af modstandsbevægelsens “Københavnsledelse” ved afslutningen af Besættelsen opdelt geografisk i 7 afsnit, hertil kom et afsnit 8, der igen var opdelt i 8 V (Vesterbro), 8

FÅ DET HELE MED ...

Når man er en ihærdig samler af historiske fotografier og dokumenter fra fotografiets barndom og frem til 1960erne, kan man næsten ikke undgå at støde på fotografier og dokumenter fra besættelsestiden. Det er sket flere gange for samleren Per Christiansen. Senest har han fra sin samling sammenstykket en gribende skæbnefortælling om en københavnsk politibetjent, der

FÅ DET HELE MED ...

AF JOHN POULSEN Kringsat af fiender, gå ind i din tid! Under en blodig storm vi dig til strid! Sådan skrev Nordahl Grieg i 1936 i sit digt ’Til ungdommen’.  Det gjorde Mogens Friis, og det medførte, at han i en alder af kun 19 år blev en af krigens unge døde. I beretningen om

FÅ DET HELE MED ...

I foråret 1985, op til 40 års dagen for Danmarks befrielse, bragte fagbladet Jord & Beton en række interviews med nogle af fagforeningens veteraner som deltog i kampen mod besættelsesmagten. Under de vanskeligste forhold høstede aktive tillidsfolk nogle erfaringer, som ikke bør gå i glemmebogen. Her får I historien om de glemte sabotører … De

FÅ DET HELE MED ...