Nu indkaldes til generalforsamling

Generalforsamling 2022 indkaldes pr. brev. I brevet hedder det til indledning:

“Kære medlemmer af foreningen Frihedsmuseets Venner.                                                                      

Vi beklager, at vi først nu får medlemsaktiviteter i foreningen her i 2022. Corona-situationen ved sidste medlemsudsendelse var uklar, men samfundet fungerer heldigvis nu normalt igen.

Vi indkalder derfor til generalforsamling – en generalforsamling, der burde være holdt i februar.  Desuden inviteres til to foredrag.”

Du kan læse om de to foredrag her.

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Frihedsmuseets Venner:

Onsdag den 28. september 2022 kl. 17.00

på Krigsmuseet, Tøjhusgade 3, 1220 Kbh. K

Dagsorden ifølge foreningens vedtægters § 8: ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport.
  4. Forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  7. Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant jfr. § 7.
  8. Valg af statsautoriseret revisor.
  9. Eventuelt.

Foreningen vil være vært med en forfriskning.

BEMÆRK:

Vores møder/foredrag afholdes fremover på Krigsmuseet, Tøjhusgade 3, 1220 Kbh. K.