Nyheder

Årets første møde i Frihedsmuseets Venner bliver årets generalforsamling, der netop er indkaldt med brev til alle medlemmer. Generalforsamlingen finder sted onsdag den 22. februar 2023 kl. 17.00 på Krigsmuseet, Tøjhusgade 3, 1220 Kbh. K Dagsordenen følger foreningens vedtægters § 8, og i år er der i følge vedtægterne fire på valg, tre bestyyrelsesmedlemmer og

FÅ DET HELE MED ...

Generalforsamling 2022 indkaldes pr. brev. I brevet hedder det til indledning: “Kære medlemmer af foreningen Frihedsmuseets Venner.                                                                       Vi beklager, at vi først nu får medlemsaktiviteter i foreningen her i 2022. Corona-situationen ved sidste medlemsudsendelse var uklar, men samfundet fungerer heldigvis nu normalt igen. Vi indkalder derfor til generalforsamling – en generalforsamling, der burde være

FÅ DET HELE MED ...

Fagligheden overlever besparelser på Frihedsmuseet, hedder det i et debatindlæg til  Jyllands-Posten fra Jens Carl Kirchmeier-Andersen, museumschef, Frihedsmuseet og Krigsmuseet ved Nationalmuseet. Indlægget er dateret 18. juni 2022 og følger her i sin helhed: Coronapandemien har mange senfølger – og nogle af dem ser vi helt konkret i nødvendigheden af besparelser. Det har også været tilfældet

FÅ DET HELE MED ...

Morgenavisen Jyllands-Posten melder sig i koret af kritikere af Nationalmuseets måde at håndtere besættelsestiden på. Det sker på lederplan i avisen torsdag den 16. juni 2022. Den ledende artikel kalder det “en mindre katastrofe, at det væsentligste museum for besættelsestidens historie, Frihedsmuseet som hører under Nationalmuseet, for nylig har afskediget den sidste faghistoriker med speciale

FÅ DET HELE MED ...

SIDE   [tcb_pagination_current_page] AF   [tcb_pagination_total_pages]