Nyheder

Generalforsamling 2022 indkaldes pr. brev. I brevet hedder det til indledning: “Kære medlemmer af foreningen Frihedsmuseets Venner.                                                                       Vi beklager, at vi først nu får medlemsaktiviteter i foreningen her i 2022. Corona-situationen ved sidste medlemsudsendelse var uklar, men samfundet fungerer heldigvis nu normalt igen. Vi indkalder derfor til generalforsamling – en generalforsamling, der burde være

FÅ DET HELE MED ...

Fagligheden overlever besparelser på Frihedsmuseet, hedder det i et debatindlæg til  Jyllands-Posten fra Jens Carl Kirchmeier-Andersen, museumschef, Frihedsmuseet og Krigsmuseet ved Nationalmuseet. Indlægget er dateret 18. juni 2022 og følger her i sin helhed: Coronapandemien har mange senfølger – og nogle af dem ser vi helt konkret i nødvendigheden af besparelser. Det har også været tilfældet

FÅ DET HELE MED ...

Morgenavisen Jyllands-Posten melder sig i koret af kritikere af Nationalmuseets måde at håndtere besættelsestiden på. Det sker på lederplan i avisen torsdag den 16. juni 2022. Den ledende artikel kalder det “en mindre katastrofe, at det væsentligste museum for besættelsestidens historie, Frihedsmuseet som hører under Nationalmuseet, for nylig har afskediget den sidste faghistoriker med speciale

FÅ DET HELE MED ...

En række historikere og museumsfolk kritiserer i Morgenavisen Jyllands-Posten Nationalmuseets beslutning om at fyre den sidste forsker med speciale i besættelsestiden En lang række historikere og museumsfolk kritiserer i Morgenavisen Jyllands-Posten den 13. juni Nationalmuseet, som Frihedsmuseet hører under, for at have fyret den sidste forsker på Frihedsmuseet: “Der eksisterer ikke længere et museum om

FÅ DET HELE MED ...

SIDE   [tcb_pagination_current_page] AF   [tcb_pagination_total_pages]