Stigende besøgstal på det ny museum i Churchill Parken

Generalforsamling 2022

Generalforsamling:  På generalforsamlingen den 28. september blev foreningens 50 års jubilæum markeret med et halvt års forsinkelse. Fejring på selve dagen – den 24. januar 2022 – blev som så mange andre aktiviteter saboteret af corona-situationen.

Generalforsamlingen blev endnu en lejlighed for medlemmerne til at lufte deres “undren” over prioriteringerne på det ny museum i Churchill Parken, og i særdeleshed over fraværet af “kampvognen” V3. 

Heroverfor kunne museumschef Jens Carl Kirchmeier-Andersen berette om besøgstal “over forventning” på det ny museum: 37.000 i 2020, 45.000 i 2021. Fra 1. januar 2022 til udgangen af september har museet haft 45.947 gæster. Året ventes at slutte med et besøgstal på den gode side af 50.000.

Skoleklasser udgør en pæn del af de besøgende, og byvandringer med relation til besættelsestiden har også været en stor succes.

På minussiden drøftede de fremmødte fyringen på Nationalmuseet af den sidste faghistoriker med speciale i besættelsestidens historie. I debatten fremkom der forslag om at finde midler til f. eks. et femårigt forskningsprojekt under ledelse af Henrik Lundbak. Historikergruppen arbejder videre med forslaget.

Du kan læse det fulde referat af generalforsamlingen vedhæftet.