Tidligere foredrag

ONSDAG den 27. oktober 2021 kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

Generalforsamlingen 2021 har været udskudt fra februar måned grundet covid.
Det er denne generalforsamling, der indkaldes til.

Generalforsamlingen afholdes på Nationalmuseet, Filmsalen.
Nationalmuseet Ny Vestergade 10, 1220 København K

Foredragene afholdes også i Nationalmuseets Filmsal.
Alle er velkommen til en god og spændende foredragsrække. Gratis adgang.
Ret til ændringer forbeholdes, evt. ændringer vil blive oplyst her på hjemmesiden.

ONSDAG den 24. november 2021 kl. 19.00
Niels Birger DanielsenSabotage med storpolitiske virkninger

Sprængningen af jernbanebroerne ved den østjyske stationsby Langå natten til den 18. november 1943 var et af mange udtryk for den markante skærpelse af forholdene i det besatte Danmark i efteråret 1943, dvs. i månederne efter tyskernes overtagelse af det direkte styre efter den 29. august. Langå-sabotagen var uden sammenligning den største og mest virkningsfulde enkeltstående jernbanesabotage under krigen. Men den havde også en videregående virkning. Den fandt sted netop på et tidspunkt, da beslutninger var i støbeskeen i Nazitysklands top, om, hvilke repressalier man skulle tage i brug over for modstandsfolkene. Brosprængningerne var ad omveje udslagsgivende for, at tysk politi for første gang tog clearingdrab i brug i Danmark. Aktionen, der blev gennemført af fem Randers-sabotører under ledelse af den tilflyttede Jørgen Røjel, er et nøgleforløb i bind 3 af Niels-Birger Danielsens planlagte firebindsværk Modstand, der udkom på Politikens Forlag i 2019.

   

 

Aktiviteter i efteråret 2019  
ONSDAG den 25. september 2019 kl. 19:00
Martin Lund
‘BIG BILL’

I slutningen af maj måned 1940 ringer præsident Roosevelt til dansk/amerikaneren William S. Knudsen, der er øverste direktør for verdens største industrivirksomhed General Motors i Detroit. Roosevelt ønsker, at Knudsen skal komme til Washington for at genopbygge amerikansk forsvar og stå i spidsen for at fremstille de våben, som de allierede får brug for under krigen. Historien om hvordan han gjorde det, og hans vej fra Kartoffelrækkerne til toppen af det amerikanske samfund, er et eventyr, der handler om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med de rigtige kvalifikationer. Han er stort set glemt her i landet – mærkeligt nok, for han er en af de største og mest betydningsfulde danskere i nyere tid. Journalist, forfatter og historienørd Martin Lund har for nyligt udgivet bogen ‘BIG BILL’, der handler om dansk/amerikaneren William S. Knudsens utrolige liv og gerninger.

ONSDAG den 30. oktober 2019 kl. 19:00
Henrik Lundtofte, Historisk Samling fra Besættelsestiden
‘Aktion Möwe – da tyskerne ikke tog politiet’

Aktion Möwe, den tyske aktion imod det danske politi 19. september 1944 var et af de mest massive tyske overgreb 1940-45. Og dertil det måske største tyske selvmål under hele besættelsen, for aktionen skulle ikke opløse dansk politi, men reorganisere det. Aktionen endte dog i et totalhavari. Foredraget belyser de tyske mål med Aktion Möwe, dens fiasko og store konsekvenser.

Aktionen mod politiet 19. september 1944,  Frihedsmuseets fotoarkiv.

ONSDAG den 27. november 2019 kl. 19:00
Klaus Larsen
‘Lægerne og Danmarks modstandskamp’

Klaus Larsen er journalist ved Ugeskrift for Læger og forfatter til flere bøger om medicinens historie. I hans seneste bog, ”Krigere uden våben”, er emnet dog ikke medicinen, men fortællingen om den markante rolle, lægerne spillede i modstandsbevægelsen. Hvad motiverede dem? Hvorfor var hver ottende læge i Danmark aktiv i modstandskampen? Hvilke etiske dilemmaer stillede kampen en læge over for? Hvad betød lægernes indsats. Og så var der tiden efter besættelsen: ‘Debatten om lægehjælp (eller ej) til de tyske civile flygtninge’. Spørgsmålet om retsopgøret, hvor psykiatere nærmest blev en del af den dømmende magt; om henrettelserne af landssvigerne, hvor læger skulle assistere på retterstedet. Opgøret med de (forholdsvis få) læger, der gik nazisternes ærinde. Hør foredraget. Mød forfatteren. Og få mulighed for at købe bogen med rabat.

Aktiviteter i foråret 2019  

ONSDAG den 27. marts 2019 kl. 19:00
Hans Christian Bjerg
’DEN 9. APRIL 1940 – MYTER OG KENDSGERNINGER’

Selvom forudsætninger for og forløbet af den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 er det mest undersøgte i vores historie, så er det stadig et omdiskuteret emne, hvor myter og kendsgerninger ofte blandes sammen, bl.a. fordi det er politisk og følelsesmæssigt belastet. Mange vil sikket synes, at nu har de hørt nok om 9. april, men har de det? Foredraget vil søge at give en samlet opdateret viden omkring denne markante dato. Foredragsholderen er militærhistorikeren, tidligere overarkivar for Forsvarets Arkiver Hans Christian Bjerg. Han udgav i 1985 bogen ”Ligaen – den militære danske efterretningstjeneste 1940-45 bd. 1-2”.

 Hans Christian Bjerg
ONSDAG den 24. april 2019 kl. 19.00
Camilla Winther Nissen
’I sagens interesse’ En beretning om hendes far Volmer Nissen, som havde flere spændenderoller i modstandskampen. Volmer Nissen blev cand.jur. i 1941 kun 22 år gammel og ansat hos Københavns Politi, hvor modstandsbevægelsen bad ham undersøge, om folk var stikkere eller ej. I givet fald blev de likvideret. Ydermere deltog Volmer Nissen i våbennedkastninger i Gribskov og våbentransporter. Efter befrielsen arbejdede Volmer Nissen med Edderkop-sagen, mord, valutasvindel, pengeafpresning og sprængte pengeskabe mv.Camilla har skrevet bogen: I sagens interesse, om sin far.
 
ONSDAG den 22. maj 2019 kl. 19.00
Dines Bogø
’Maj 1945– fortællinger og nyligt fundet originale filmoptagelser’. Dines Bogø er forfatter og foredragsholder, og er kendt af mange af os bl.a. fra tidligere foredrag i Frihedsmuseets Venner.Vi får historien om det tragiske ild-overfald den 5. maj ved Albertikrydset, Hovedvej 1 ved indkørslen til Sorø, hvor modstandsbevægelsen lå parat til at modtage og nedkæmpe det, som de troede var en bil med HIPO-folk.Besøg Dines Bogøs hjemmeside: http://www.sydamager.dk/, der blandt andet er fuld af spændendehistorier fra Besættelsen.
 Frihedskæmpernes bil. Foto: Sorø Lokalarkiv

Aktiviteter i efteråret 2018

 

Program 2018:
ONSDAG den 26. september 2018 kl. 19:00
Syklubben” – ‘Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne’.

Modstandsgruppen med det løjerlige navn Helsingør Syklub stod i perioden 1943-44 bag en stor og velorganiseret flugtrute over Øresund. Gruppen er særligt kendt for sin indsats i forbindelse med redningen af de danske jøder. Dertil var gruppen med daglige transporter af kurerpost og flygtninge en central aktør, når det kom til at sikre en forbindelse mellem de besatte Danmark og det frie Sverige.

Cand.mag. og medforfatter til bogen ”Syklubben – Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne”, Karina Søby Madsen, fortæller den dramatiske historie om Syklubben – hvordan den blev til, gruppens organisering og arbejde samt den høje pris, flere af gruppens medlemmer måtte betale for deres indsats.”

ONSDAG den 31. oktober 2018 kl. 19:00
Esben Brandstrup: ‘Historien om Emma – en balters skæbne.

 

Emma blev født midt mellem Zar-Ruslands herredømme og dannelsen af Estlands første republik 1918 – 1940. Senere var det Hitler og Stalin, som var bestemmende for Emmas videre skæbne, i et liv hvor venner og fjender skiftede, i takt med at Verden forandrede sig. Emma kom som flygtning til Danmark i 1945 og boede her til sin død i 1983.

Emma 1917 - 1983
ONSDAG den 28. november 2018 kl. 19:00
‘Danske læger under nazismen – retsopgøret’ ved Andreas Johannsen.

 

Efter Befrielsen blev 114 danske læger mistænkt for unationale handlinger under Besættelsen i Danmark eller i udlandet – bl.a. i Kz-lejre, ved tysk krigstjeneste eller anden form for medløben. 13 blev idømt fængselsstraf og umiddelbart ekskluderet af Lægeforeningen ved offentlige domstole. 5 blev afskediget ved en ekstraordinært oprettet tjenestemandsdomstol eller -kommission.Den almindelige danske Lægeforening ønskede imidlertid at markere, at man tog afstand fra enhver form for tysk medløben. Foreningens overvoldgiftsret blev derfor udpeget til at fungere som æresret i samtlige sager vedrørende unational handling under Besættelsen – også primært offentligt behandlede. Ved æresretten blev yderligere 12 læger ekskluderet af Lægeforeningen og 33 blev meddelt en misbilligelse.Der er ikke tidligere foretaget en samlet undersøgelse af danske lægers samarbejde med tyskerne under Besættelsen. Ud fra oplysninger i Lægeforeningens udrensningsarkiv, danske rets- og domsbøger, tyske militærarkiver og avisartikler fortælles om de unationale lægers handlinger og retsopgøret mod dem.

   
Aktiviteter i foråret 2018  

ONSDAG den 21. februar 2018 kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

 

ONSDAG den 21. marts 2018 kl. 19:00

BRITAIN’S VICTORY, DENMARK’S FREEDOM
Danskere i de allieredes luftvåben under 2. verdenskrig
ved Mikkel Plannthin.

Flere end 250 danskere – mænd som kvinder – meldte sig under 2. verdenskrig til de allieredes luftvåben. Fra Europa over Nordafrika, Mellemøsten, Indien og Burma til New Guinea, Australien og Japan var der danskere i luften såvel som på jorden. Nogle var flygtet – efter den tyske besættelse – for at kæmpe, andre var med besættelsen blevet afskåret fra at vende hjem, og endnu andre var danske i udlandet, der valgte at kæmpe for Danmark. Mikkel Plannthin har i mere end 15 år kortlagt danskernes indsats og fortæller om de frivilliges indsats med udgangspunkt i sin nyligt udgivne bog ”Britain’s Victory, Denmark’s Freedom”. Læs mere på http://fb.me/britainsvictorydenmarksfreedom

ONSDAG den 25. april 2018 kl. 19:00

DE NAZISTISKE BETJENTE – Infiltreringen af dansk politi. Hemmeligt nazistisk politinetværk hjalp tyskerne.
Under Anden Verdenskrig var det store flertal af politifolk loyale over for regeringens samarbejdspolitik, der havde til formål at redde landet så uskadt gennem den tyske besættelse som muligt. En mindre gruppe var på et tidligt tidspunkt klar til at støtte aktiv modstand mod tyskerne. Sådan er meget – m.h.t. politiet – klart for de fleste, der interesserer sig for besættelsestiden. Men der var også en tredje gruppe. Den var fåtallig, men dedikeret. Det var miljøet af danske, nationalsocialistiske politifolk. For dem var bekæmpelsen af modstandsgrupperne ikke nødtvungent. De ca. 30 betjente i Svend Staal-gruppen hjalp tyskerne med at bekæmpe frihedsbevægelsen, fordi de anså Nazityskland som Danmarks naturlige allierede. Niels-Birger Danielsen, aftenens foredragsholder, udgav i efteråret 2017 en bog om emnet – Svend Staal-gruppen (forlaget Nyt DPIF) – sammen med amatørhistorikeren, kriminalassistent Erland Leth Pedersen.

ONSDAG den 30. maj 2018 kl. 19:00

Tidligere kriminalinspektør og forfatter Frode Z. Olsen fortæller om sin dokumentarbog:
IKKE EN JORDISK CHANCEDanske frivillige i forsvar af Hong Kong 1941.Bogen udkom i november 2016 for at markere og mindes 75 året for de danske ofre. Tidligt om morgenen den 8. december 1941 angreb Japan den britiske kronkoloni Hong Kong, Singapore, Filippinerne, Malaysia og den amerikanske flådebase på Pearl Harbor. I Hong Kong boede en del danskere, mest handelsmænd og søfolk, flere med ægtefælle og børn. Ni af dem meldte sig frivilligt til Hong Kongs hjemmeværn. Den 7. december trak de i britisk uniform, kyssede konen farvel og deltog de næste tre uger i voldsomme kampe. Første juledag var det slut, Hong Kong overgav sig. Tre danskere mistede livet, de 6 andre tilbragte resten af krigen i japansk krigsfangeskab.

Foredragsaktiviteter i 2017

 
ONSDAG den 27. september 2017 kl. 19:00

 

Ib Kaznelson: ‘Lad ham dø’


Ib Katznelson vil i sit foredrag fortælle om den dramatiske gestapoaktion mod Syrefabrikken den 4. oktober 1943, hvor 25 jøder blev arresteret og én af dem myrdet. Det var her han sammen med sine forældre og bedsteforældre blev arresteret af Gestapo. Efter 7 ugers internering i Horserødlejren, kom Ib og hans mor på grund af særlige omstændigheder i den berygtede kvindekoncentrationslejr Ravensbrück. Efter ½ år under uhyggelige og livstruende omstændigheder blev de genforenet med resten af familien i Theresienstadt. Herfra blev de befriet af De hvide Busser i april 1945 og ført til Sverige og derfra hjem til Danmark.


Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19:00

‘Finansieringen af Modstandsbevægelsen’
Foredrag ved forfatter mm.: Dines Bogø &
tidligere HD-modstandsmand: Povl Falk-Jensen (”Eigil”)

Når modstandsfolk måtte gå under jorden, kunne de ofte hverken få mad, klæder eller overnatning.

Selv om mange hjalp, var det nødvendigt at skaffe penge til de illegale og deres aktiviteter. I foredraget berettes om, hvordan Frihedsrådet søgte om tilskud til et godt formål og hvad der videre skete i september 1944.

Direktøren for et dengang stort kendt firma bad sin kontorchef om på et aftalt sted at aflevere en mappe med kontanter.

Selve overdragelsen af pengene blev overvåget af dansk politi og mandskab fra Holger Danske.

ONSDAG den 29. novemberj 2017 kl. 19:00

Terkel Stræde: ‘De danske arbejdere i Nazityskland 1940 – 45
Henved 100.000 danskere tog under besættelsen arbejde i Tyskland og oplevede nazismens arbejdsforhold indefra. Hvorfor rejste de, hvad skubbede dem ud som fremmedarbejdere, og hvad tiltrak dem ved Det tredje Rige? Hvad oplevede de på byggepladser og rustningsfabrikker i luftangrebenes skygge? Hvilken plads fik de i det nazistiske racehierarki? Hvordan var hjemkomsten, og hvordan bearbejdede de efter krigen deres oplevelser som ”tysklandsarbejdere”? Therkel Stræde er lektor i samtidshistorie ved Syddansk Universitet i Odense. Han har publiceret en række artikler om emnet, senest i ”Arbejderhistorie” 2015 om de 150 danske håndværkere i Auschwitz 1943-45 (sm. m. Olaf Erichsen og Marius Hansen).

Foredragsaktiviteter i forråret 2017

ONSDAG den 22. februar 2017 kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

 

ONSDAG den 29. marts 2017 kl. 19:00

Helge Milo: ‘Min deltagelse i Churchill Klubben’
Helge Milo, der var medlem af Churchill Klubben, kommer her og fortæller om sine oplevelser i en af de første modstandsgrupper under Besættelsen. Gruppen stjal våben fra tyskerne, lavede antinazistisk graffiti og udførte en del sabotager. Der vises en lille film, hvor Helge Milo viser rundt i Aalborg på de steder, hvor gruppen lavede sine aktioner, og han fortæller om gruppemedlemmernes skæbne efter deres tilfangetagelse i foråret 1942.

Churchill Gruppen

TIRSDAG den 25. april 2017 kl. 19:00

‘Den systemkritiske stalinist – Carl Madsen og besættelseshistorien’
Historiker, ekstern lektor og forfatter Chris Holmsted Larsen fortæller om mennesket, kommunisten og sagføreren Carl Madsen og arbejdet med at skrive den biografi, der udkommer i foråret 2017.

Carl Madsen var igennem en menneskealder en kontroversiel personlighed, der delte offentligheden i lige dele beundring og foragt. Han blev som glødende kommunist interneret i Horserødlejren og under den kolde krig blev han et af DKP’s stærkeste kort i den offentlige debat. Alligevel endte han med at blive ekskluderet fra sit eget parti i 1975. Som advokat blev han kendt for en række spektakulære sager – bl.a. forsvaret af Fristaden Christiania.

Carl Madsen satte på mange niveauer et markant aftryk på besættelseshistorien. Oplevelsen af internering i Horserød, flugten og illegaliteten efterlod en stor bitterhed overfor det officielle Danmark, der afgørende prægede hans systemkritiske virke i efterkrigstiden. Som ekstraordinær statsadvokat, med særligt ansvar for retsopgøret, spille han en central rolle i de to afgørende år efter befrielsen. Slutteligt spillede han som storprovokerende forfatter og systemkritiker en central rolle i den særlige kommunistiske fortælling om besættelsen, der vandt frem i kølvandet på ungdomsoprøret. Dette, og meget mere, vil foredragsholderen fortælle om i aftenens foredrag.

Carl Madsen 1946

ONSDAG den 31. maj 2017 kl. 19:00

‘Fange i KZ-lejren Theresienstadt’ Foredrag ved Ellen Oppenhejm
90-årige Ellen Oppenhejm kommer og fortæller om sine oplevelser under Besættelsen. Som jøde blev hun fanget af tyskerne under forsøget på at flygte til Sverige og kom i oktober 1943, sammen med de andre fangne danske jøder, til KZ Theresienstadt i Tjekkiet. Sult og elendighed bliver hverdagen frem til april 1945, hvor hun kommer hjem med De Hvide Busser. Man er meget velkommen til at stille spørgsmål til Ellen Oppenhejm, der meget gerne fortæller om, hvordan tyskerne behandlede jøderne under krigen.

'Jødestjernen'

Foredragsaktiviteter i 2016

TIRSDAG den 20. september 2016 kl. 19:00

‘Danske Allierede Krigssejlere 1940-1945’ foredrag ved Morten Bach
Under 2. verdenskrig sejlede ca. 6000 danske søfolk i allieret tjeneste. Over 1050 danske søfolk blev derude og døde, faldt i kampen mod nazismen.

Det var disse søfolk, der blev de første danske frihedskæmpere, og hvis fortjeneste det var, at Danmark kunne kalde sig allieret, da krigen var slut.

De fik ingen fortjeneste og ingen tak af det officielle Danmark, da de efter krigen vendte hjem.

De kom ikke i samlet flok men vente hjem ‘drypvis’. De gjorde ingen heltestatus af sig selv.

De sejlede bare!

Morten Bach, Inspektør i Det Internationale Transportarbejderforbund, ITF, fortæller om disse søfolk og deres liv og hverdag i disse år og viser Maj Wechelmann´s film ”Rapport fra de druknede og de glemte”.

En stærk, rørende og barsk film, der fortæller om de danske, svenske, norske, islandske og færøske søfolk, der sejlede i allieret tjeneste under anden verdenskrig.

5000 DANISH SEAMEN

ONSDAG den 19. oktober 2016 kl. 19:00

‘BOPA, kommunisterne mv. for 75 år siden’ ved Albert Scherfig
Med udgangspunkt i “Brødrene Nielsen – Breve fra Den Spanske Borgerkrig” fortæller forfatter, historiestuderende og skribent ved Information Albert Scherfig om nogle af de første københavnske sabotører. Hør om den tidlige sabotage, den første stikkerlikvidering og kommunisternes internering samt flugten til Sverige og modtagelsen af sabotørerne der.
De spaniensfrivillige havde en central rolle i den tidligst organiserede sabotage.

Bogen "Brødrene Nielsen"

ONSDAG den 23. november 2016 kl. 19:00

‘Faldskærmsfolk i Erindringen 1941 – 2016’ ved Peter Edelberg, ekstern lektor. Københavns universitet.

De danske faldskærmsfolk var ikke professionelle soldater, men var ofte rekruteret blandt søfolk og eventyrere. Deltagelsen i krigen havde store personlige konsekvenser for dem og deres familier. I dette foredrag vil historikeren Peter Edelberg fokusere på tre faldskermsfolk, Poul Hansen, Erik Boelskov og Hans Henrik Pay Larsen, og stille spørgsmålene: “Hvordan blev de husket? Hvor retfærdigt var deres eftermæle? Og hvordan håndterede den britiske efterretningstjeneste de spørgsmål, som faldskærmsfolkene sad tilbage med, da krigen var slut?”

model-af-soe-agent
   

Foredragsaktiviteter i foråret 2016

Onsdag den 24. februar kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

ONSDAG den 30. marts 2016 kl. 19.00

 

På sporet af Holger Danske’
Thomas Hilleberg fortæller fra sin families historie. Flere af dem var med i lokal modstand, hjalp med ved jødesejladserne i Hornbæk og blev en del af modtandsorganisationen: Holger Danske – i København. Det handler om den nationale og nordiske ånd samt indledningerne på likvideringerne. Herunder fortæller Thomas om efterspillet i familien med fortielserne.

Indsat billede af Tage Andersen, Thomas´s mormors bror, der døde under en aktion 4. februar 1945. Thomas styrer Facebook gruppen: Holger Danske, hvor der kan ses mere.

Tage Andersen

Tage Andersen

ONSDAG den 27. april 2016 kl. 19.00
’Frihedskampens rødder’
Foredrag af Niels-Birger Danielsen. Med baggrund i sin nye bog: Modstand, fortæller Niels-Birger om den tidlige modstand, og markante frihedskæmpere.Første bind af trebindsværket dækker perioden 1933-1942. Udviklingen i Europa og Danmark flettes sammen, og vi møder nogle af de helt centrale personer, der kom til at spille en afgørende rolle i det danske modstandsarbejde.

af Niels-Birger Danielsen

ONSDAG den 25. maj 2016 kl. 19.00

”Et liv uden fædreland”
Foredrag af Mikkel Kirkebæk om Søren Kams erindringer.

Mikkel Kirkebæk og John T. Lauridsens udgav i slutningen af 2015, SS – og Schalburg-officeren Søren Kams erindringer med omfattende kommentarer.

Erindringerne er Søren Kams udførlige skildring af sit liv fra barndom til alderdom. Bogen har bl.a. mødt kritik af, at den overhovedet er udgivet. Mikkel fortæller her om bogens tilblivelse og om personen Søren Kam.

af Mikkel Kirkebæk & John T. Lauridsens

af Mikkel Kirkebæk og John T. Lauridsens

   

2015

Onsdag den 30. september kl. 19:00

Præsentation af Det nye Frihedsmuseum
Nationalmuseet, Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme udskrev i foråret 2015 en arkitektkonkurrence til Det nye Frihedsmuseum, som erstatning for det nedbrændte Museum for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945.

Konkurrencen blev vundet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og offentliggjort den 5. maj 2015.

Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen vil præsentere ideer og tanker bag Frihedsmuseets kommende udstilling og Partner i det vindende arkitektfirma Peter Thorsen vil præsenterer konkurrenceforslagets hovedideer og efterfølgende, hvorledes dette er videreført/bearbejdet i det aktuelle projekt.

Vinderforslaget til Det Nye Frihedsmuseum Foto: LT Arkitekter

Det nye Frihedsmuseum

Onsdag den 28. oktober kl. 19:00

Allierede flyvere skudt ned over Danmark
Anders Straarup, manden bag hjemmesiden www.airmen.dk kommer forbi og fortæller om allierede flyvere, der blev skudt ned over Danmark under Besættelsen. Anders Straarup skriver bl.a. På hjemmesiden: ”De faldne flyvere er ikke en anonym gruppe. Det er mænd, ofte meget unge, som mistede livet i den krig, der var på deres tid. Vi kan være taknemmelige for deres indsats. Siden skal fastholde deres navne, hvad de efterladte følte ved tabet af deres flyver, og hvad danskere følte ved at opleve flystyrt og ilanddrevne flyvere på deres egn.

Natten til den 21. april 1945 fløj Liberator B 24 GR8 KH410 på anti u-bådspatrulje til Kattegat. Ved midnat styrtede flyet imidlertid ned i den vestlige del af Rold Skov – mere præcist i Torstedlund Skov omkring 2 km syd for Aarestrup Kirke. Først havde det store fly taget toppen af nogle bøgetræer. Så ramte det en samling graner, så omkring 200 træer blev splintret eller rykket op. Maskinen brændte med de 11 besætningsmedlemmer i eller omkring vraget. Hele besætningen omkom.

De 11 besætningsmedlemmer som omkom

Liberator B24’s besætning

Onsdag den 25. november kl. 19:00

Den danske James Bond
Det er en helt utrolig historie, som forfatteren og journalisten Henrik Krüger har skrevet ”Hans V. Tofte – Den danske krigshelt der kom til tops i CIA”. Tofte stod til søs med ØK, inden tyskerne besatte Danmark. Han meldte sig til allieret krigstjeneste – både hos englænderne og amerikanerne. Han opererede bag den japanske linjer i Burma og Kina. Han sejlede våben til Titos partisaner i Jugoslavien og han var med til at organiserede nedkastninger af allierede agenter i de tysk besatte lande og i selve Tyskland. Han var glad for kvinder og spiritus, men også et kompliceret menneske, der gjorde sig upopulær i mange kredse.

Efter krigen blev han topagent i CIA og var med til flere statskup i Latinamerika og manden bag opbygningen af dødspatruljer i verdensdelen samt i Filippinerne, hvor tusinder af mennesker blev dræbt i jagten på formodede kommunister. En utrolig historie, som overgår fiktionens James Bond med adskillige skudlængder. Det er forfatteren og journalisten Henrik Krüger som fortæller om en af de meste kontroversieller personer i nyere Danmarkshistorie.

Henrik Krüger er bl.a. kendt for sine bøger om Anden Verdenskrig og især for sin utrolige viden om sammenhængen mellem efterretningstjenester og international narkohandel.

Henrik Krügers bog om Hans V. Tofte

Krigshelten der kom til tops i CIA

   

Foredragsaktiviteter i foråret 2015

Onsdag den 25. februar kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling, se dagsorden her

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning og der vises en lille film med relation til besættelsestiden.

Onsdag den 25. marts kl. 19:00
Simon Bang og Martin Sundstrøm: ”RAF angreb på Shellhuset”.Martin Sundstrøm og Simon Bang kommer med et oplæg vedr. deres film om angrebet på Shellhuset den 21. marts 1945, og de viser filmen. Det lykkedes de to instruktører Simon Bang og Martin Sundstrøm at få et interview med chefnavigatøren Edward Sismore fra RAF, kort før han døde i 2012. Han var blot 24 år, da han fra det forreste fly skulle udpege bombemålet, Shellhuset. Efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål til de to filmmagere. Det skulle være muligt, at købe en DVD med filmen denne aften.
RAF angreb på Shellhuset
Onsdag den 22. april kl. 19:00
Hans Sode-Madsen: “De Hvide Busser” Hans Sode-Madsen fortæller om redningen af de danske fanger fra KZ-lejre og tyske tugthuse i april 1945. Han er netop udkommet med en ny bog, der er en revideret udgave af historien. Det skulle være muligt her at erhverve et signeret eksemplar. Bogen De Hvid Busser er beretningen om en helt enestående humanitær indsats rettet mod de tusinder af danskere, som i løbet af 2. verdenskrig blev bragt til fængsler, tugthuse og kz-lejre i Tyskland. Bogen fortæller om de mange helte – chauffører og andre frivillige – som satte livet på spil for at redde deres deporterede landsmænd ud af Hitlers dødslejre.
De Hvide Busser
Onsdag den 20. maj kl. 19:00
Tim Panduro og Maya Schuster: ”De asociale, Kz-lejrenes glemte danskere”. Forfatterne til bogen ”De asociale” fortæller om en gruppe af mennesker, der, selv om de kom fra socialt elendige vilkår og endte under de vanskeligste forhold i tyske koncentrationslejre, alligevel næsten blev glemt. Det er en retfærdighedshandling, at deres vilkår og skæbne nu tages frem. Gruppen af asociale omfattede nogle modstandsfolk, men kom samtidig til at stå i et modsætningsforhold til de deporterede politiske fanger og til de tidligere modstandsfolk, der var med til at tegne det politiske liv i efterkrigstiden.
I forbindelse med foredraget sælger forfatterne bogen til kr. 200,- (rabat kr. 50,-).
De asociale, KZ-lejrenes glemte danskere
Onsdag den 1. juli kl. 19:00
Henning Jensen fortæller om sine oplevelser under Besættelsen. Herunder hans deltagelse i modstandsbevægelsen, tilfangetagelse, fange i Horserød, Frøslev, KZ Neuengamme, Versen, Meppen og hjemturen med De Hvide Busser.
'Livet skal leves' af Pernille Ramsdahl