Foreningen Frihedsmuseets Venner

Er en støtteforening for Frihedsmuseet, en del af Nationalmuseet.

Foreningen afholder en række foredrag, hvor bl.a. gamle modstandsfolk fortæller om begivenheder fra frihedskampen og deres egen deltagelse i kampen mod besættelsen. Historikere fortæller om den seneste forskning og bogudgivelser efterhånden som arkiverne bliver tilgængelige.

Endvidere forestår Frihedsmuseets Venner’s Forlag en række bogudgivelser om besættelsen. Disse bøger kan foreningens medlemmer købe til favørpris. Hvert år udgiver Frihedsmuseets Venner et årsskrift, der omhandler begivenheder eller beskrivelser af personer med relation til besættelsen af Danmark. Årsskriftet modtager medlemmerne vederlagsfrit hvert år.

Hvis du vil have udvidet din viden om denne meget spændende og betydningsfulde del af Danmarks historie og høre beretningerne fra de modstandsfolk, der med livet som indsats deltog i frihedskampen, skal du melde dig ind i Frihedsmuseets Venner.

Den 4. maj 1975 blev Frihedsmuseets Venner’s Fond oprettet. Fonden yder bl.a. støtte til gavn for bevarelse af mindet om Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945, ansøgningsblanket kan downloades her.

Foreningen Frihedsmuseets Venner – Frihedsmuseet c/o Nationalmuseet,
 Frederiksholms Kanal 12 – DK 1220 København K – Mail: fmv@fmv.dk