Niels Gyrsting: Den danske Brigade/Danforce

ONSDAG den 26. oktober 2022 kl. 17.00:

Tidligere general Knud Jørgensen har skrevet: ”For mange blev hjemkomsten og indsatsen efter Befrielsen da også et antiklimaks”. Dette til trods må vi ikke glemme, at Brigaden var den eneste effektive militære enhed til regeringens disposition til eventuel opretholdelse af ro og orden, til bevogtningsopgaver og til at overtage grænsebevogtningen. Og det skal også huskes, at Brigadens officerer og befalingsmænd kom til at danne grundstammen i efterkrigstidens forsvar. Niels fortæller om Den Danske Brigades oprettelse, uddannelse, indsættelse og hjemsendelse.